مقدمه ای بر اریفیس مترها و نمودارهای آنها (با CD)[مجموعه کتاب های آموزشی نفت و گاز موسسه ی ای پی آی]

گروه مولفان:
جان ام. واگنر (نویسنده) | مالک جعفری فشارکی (مترجم) | مراد سیف (مترجم)

ناشر:
شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر

درباره کتاب:
مقدمه ای بر اریفیس مترها و نمودارهای آنها (با CD) [مجموعه کتاب های آموزشی نفت و گاز موسسه ی ای پی آی] عنوان کتابی است از جان ام. واگنر با ترجمه‌ی مالک جعفری فشارکی که در 176 صفحه و توسط انتشارات شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Introduction to orifice meters and charts. موضوع اصلی این کتاب گاز طبیعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان ام. واگنر، کتاب‌های تیوبینگ(شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر)، تبدیل کاتالیستی(شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر)، آتش نشانی و برنامه ریزی پیشگیرانه(شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان