تبدیل کاتالیستی [مجموعه کتابهای آموزشی نفت و گاز موسسه ای پی آی]

گروه مولفان:
جان ام. واگنر (نویسنده) | مالک جعفری فشارکی (مترجم) | مراد سیف (مترجم)

ناشر:
شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر

درباره کتاب:
تبدیل کاتالیستی [مجموعه کتابهای آموزشی نفت و گاز موسسه ای پی آی] عنوان کتابی است از جان ام. واگنر با ترجمه‌ی مالک جعفری فشارکی که در 164 صفحه و توسط انتشارات شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Catalytic Reform. موضوع اصلی این کتاب تبدیل کاتالیستی است. از جان ام. واگنر، کتاب‌های تیوبینگ(شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر)، آتش نشانی و برنامه ریزی پیشگیرانه(شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر)، مقدمه ای بر اریفیس مترها و نمودارهای آنها(شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان