تبدیل کاتالیستی [مجموعه کتابهای آموزشی نفت و گاز موسسه ای پی آی]

گروه مولفان:
جان ام. واگنر (نویسنده) | مالک جعفری فشارکی (مترجم) | مراد سیف (مترجم)

ناشر:
شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر

درباره کتاب:
تبدیل کاتالیستی [مجموعه کتابهای آموزشی نفت و گاز موسسه ای پی آی] عنوان کتابی است از جان ام. واگنر با ترجمه‌ی مالک جعفری فشارکی که در 164 صفحه و توسط انتشارات شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Catalytic Reform. موضوع اصلی این کتاب تبدیل کاتالیستی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان ام. واگنر، کتاب‌های تیوبینگ(شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر)، آتش نشانی و برنامه ریزی پیشگیرانه(شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر)، مقدمه ای بر اریفیس مترها و نمودارهای آنها(شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان