شیوه تحلیل سیستمی

گروه مولفان:
جان ای. گیبسن (نویسنده) | ویلیام تی. شرر (نویسنده) | ویلیام فرانسیس گیبسن (نویسنده) | الدار صداقت پرست صالح (مترجم)

ناشر:
شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر

درباره کتاب:
شیوه تحلیل سیستمی عنوان کتابی است از جان ای. گیبسن با ترجمه‌ی الدار صداقت پرست صالح که در 474 صفحه و توسط انتشارات شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از How to do systems analysis، c2007. موضوع اصلی این کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان