سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS)

مولف:
مهرداد مدهوشی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS) عنوان کتابی است از مهرداد مدهوشی که در 460 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت است. از مهرداد مدهوشی، کتاب راهنمای مدیران در تصمیم گیری درباره سیستم اطلاعاتی(دانشگاه مازندران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,000 تومــان