حل مسائل احتمالات و آمار مهندسی مونتگومری -جلد 1

گروه مولفان:
کریم آتشگر (نویسنده) | علی جبار رشیدی (ویراستار)

ناشر:
دانشگاه صنعتی مالک اشتر

درباره کتاب:
حل مسائل احتمالات و آمار مهندسی مونتگومری -جلد1 عنوان کتابی است از کریم آتشگر که در 622 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Probabilities است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کریم آتشگر، کتاب‌های حل مسائل احتمالات و آمار مهندسی مونتگومری(دانشگاه صنعتی مالک اشتر)، آمار و احتمال کاربردی مهندسی(دانشگاه علم و صنعت ایران)، کنترل کیفیت آماری پیشرفته(موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.