شیمی فیزیک؛ ترمودینامیک

مولف:
شهرام رنجبر (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه رازی (کرمانشاه)

درباره کتاب:
شیمی فیزیک؛ ترمودینامیک عنوان کتابی است از شهرام رنجبر که در 386 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه رازی (کرمانشاه) در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیمی فیزیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان
موضوعات کتاب
شیمی فیزیک