عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار

گروه مولفان:
سیدرسول حسینی بهارانچی (نویسنده) | حسن حریری زاده (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی جهان جام جم

درباره کتاب:
عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار عنوان کتابی است از حسن حریری زاده که در 320 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی جهان جام جم در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بهداشت صنعتی است. از حسن حریری زاده، کتاب حفاظت در برابر پرتو های یون ساز(موسسه انتشاراتی جهان جام جم) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,800 تومــان