معدن از اکتشاف تا بهره برداری

گروه مولفان:
حسن رحیمی (نویسنده) | بیژن ملکی (نویسنده) | علی ابراهیم زاده (نویسنده)

ناشر:
پایگان

درباره کتاب:
معدن از اکتشاف تا بهره برداری عنوان کتابی است از حسن رحیمی که در 200 صفحه و توسط انتشارات پایگان در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهندسی معدن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن رحیمی، کتاب‌های مصالح ساختمانی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، سدهای خاکی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، مهندسی ژئوتکنیک(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، مکانیک خاک(دانش و فن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.