شبکه های کامپیوتری بی سیم

گروه مولفان:
مهدی آقا صرام (نویسنده) | راضیه شیخ پور (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه یزد

درباره کتاب:
شبکه های کامپیوتری بی سیم عنوان کتابی است از مهدی آقا صرام که در 424 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه یزد در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,500 تومــان