دریاها (چشم اندازهای جغرافیایی ایران)

مولف:
نسرین احمدیان شالچی (نویسنده)

ناشر:
بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

درباره کتاب:
دریاها (چشم اندازهای جغرافیایی ایران) عنوان کتابی است از نسرین احمدیان شالچی که در 84 صفحه و توسط انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جغرافیای طبیعی است. از نسرین احمدیان شالچی، کتاب‌های رودها(بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی)، دریاچه ها(بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,500 تومــان