دریاها (چشم اندازهای جغرافیایی ایران)

مولف:
نسرین احمدیان شالچی (نویسنده)

ناشر:
بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

درباره کتاب:
دریاها (چشم اندازهای جغرافیایی ایران) عنوان کتابی است از نسرین احمدیان شالچی که در 84 صفحه و توسط انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جغرافیای طبیعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نسرین احمدیان شالچی، کتاب‌های رودها(بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی)، دریاچه ها(بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,500 تومــان