ژرمن شفرد «سگ کار» (معرفی نژاد، آموزش، تربیت، بیماری و بهداشت)

مولف:
حمیدرضا پریور (نویسنده)

ناشر:
پریور

درباره کتاب:
ژرمن شفرد «سگ کار» (معرفی نژاد، آموزش، تربیت، بیماری و بهداشت) عنوان کتابی است از حمیدرضا پریور که در 2 صفحه و توسط انتشارات پریور در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سگ گرگی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمیدرضا پریور، کتاب‌های راهنمای کامل تربیت و نگهداری طوطی خاکستری آفریقایی کاسکو(پریور)، پرندگان شکاری(پریور)، جواهرسازی با استفاده از سنگهای قیمتی(پریور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان
موضوعات کتاب
سگ گرگی