نزاع سنت و مدرنیسم در شعر معاصر عرب

مولف:
سید حسین سیدی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
نزاع سنت و مدرنیسم در شعر معاصر عرب عنوان کتابی است از سید حسین سیدی که در 298 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر عربی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید حسین سیدی، کتاب‌های تاویل قرآن در مثنوی(سخن)، بررسی جنبه های هنری-معنایی شعر معاصر عرب(ترانه)، دفاع از قرآن در برابر آرای خاورشناسان(به نشر)، تاریخ قرآن(به نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.