نزاع سنت و مدرنیسم در شعر معاصر عرب

مولف:
سید حسین سیدی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
نزاع سنت و مدرنیسم در شعر معاصر عرب عنوان کتابی است از سید حسین سیدی که در 298 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر عربی است. از سید حسین سیدی، کتاب‌های تاویل قرآن در مثنوی(سخن)، بررسی جنبه های هنری-معنایی شعر معاصر عرب(ترانه)، دفاع از قرآن در برابر آرای خاورشناسان(به نشر)، تاریخ قرآن(به نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.