مدیریت شهری در جهان -جلد 2

گروه مولفان:
محمد تقی رضویان (نویسنده) | فرانک سعیدی فرد (نویسنده) | منا صالحی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی صنعتی سجاد

درباره کتاب:
مدیریت شهری در جهان -جلد2 عنوان کتابی است از محمد تقی رضویان که در 360 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه غیر دولتی-غیر انتفاعی صنعتی سجاد در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهرداری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد تقی رضویان، کتاب‌های مدیریت شهری در جهان(دانشگاه امام رضا (ع))، محیط زیست شهری(علم)، فضاهای فرسوده شهری(دانشگاه امام رضا (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.