اصول حسابداری (3) (حاوی مباحث مصوب شواری عالی برنامه ریزی درسی وزارت علوم)

مولف:
پرویز پیری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه ارومیه

درباره کتاب:
اصول حسابداری (3) (حاوی مباحث مصوب شواری عالی برنامه ریزی درسی وزارت علوم) عنوان کتابی است از پرویز پیری که در 388 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه ارومیه در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابداری است. از پرویز پیری، کتاب سیستم های حسابداری(دانشگاه ارومیه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,200 تومــان
موضوعات کتاب
حسابداری