رفع آلودگی عوامل شیمیایی و بیولوژیک

گروه مولفان:
امیر امینی فر (مترجم) | سعید قدیمی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه امام حسین (ع)

درباره کتاب:
رفع آلودگی عوامل شیمیایی و بیولوژیک عنوان کتابی است با ترجمه سعید قدیمی که در 248 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) در سال 1381 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سلاح های شیمیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.