شرح حال رجال استان مرکزی (از طبرسی تا حسابی (نقد تاریخی- تذکره ای))

مولف:
محسن ذوالفقاری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه اراک

درباره کتاب:
شرح حال رجال استان مرکزی (از طبرسی تا حسابی (نقد تاریخی- تذکره ای)) عنوان کتابی است از محسن ذوالفقاری که در 452 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه اراک در سال 1381 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.