جغرافیای کشورهای اسلامی

مولف:
رضا مستوفی الممالکی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه یزد

درباره کتاب:
جغرافیای کشورهای اسلامی عنوان کتابی است از رضا مستوفی الممالکی که در 192 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه یزد در سال 1382 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کشورهای اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,000 تومــان