هنر در دنیای کودکان

گروه مولفان:
دفنی پلسکو (نویسنده) | محسن حسن پور (مترجم) | آتوسا اعظم کثیری (مترجم) | مسعود ایلوخانی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
هنر در دنیای کودکان عنوان کتابی است از دفنی پلسکو با ترجمه‌ی محسن حسن پور که در 170 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Art with children، 1968.. موضوع اصلی این کتاب کودکان هنرمند است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.