هنر در دنیای کودکان

گروه مولفان:
دفنی پلسکو (نویسنده) | محسن حسن پور (مترجم) | آتوسا اعظم کثیری (مترجم) | مسعود ایلوخانی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
هنر در دنیای کودکان عنوان کتابی است از دفنی پلسکو با ترجمه‌ی محسن حسن پور که در 170 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Art with children، 1968.. موضوع اصلی این کتاب کودکان هنرمند است.