پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا

گروه مولفان:
غلامعلی مظفری (نویسنده) | شهاب شفیعی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه یزد

درباره کتاب:
پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا عنوان کتابی است از غلامعلی مظفری که در 198 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه یزد در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فتوگرامتری هوایی است. از غلامعلی مظفری، کتاب هیدرولوژی شهری(دانشگاه یزد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.