قواعد و متون عربی (بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی)

مولف:
محمدرضا نجاریان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه یزد

درباره کتاب:
قواعد و متون عربی (بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی) عنوان کتابی است از محمدرضا نجاریان که در 440 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه یزد در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. از محمدرضا نجاریان، کتاب شرح دشواری های مقامات حریری(دانشگاه یزد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.