مقاومت مصالح -جلد 1

گروه مولفان:
فردیناند پیر بیر (نویسنده) | الوود راسل جانستون (نویسنده) | جان تی دولف (نویسنده) | عسگر آجودانی (نویسنده) | علیرضا نداف اسکویی (مترجم) | محمد رضا امام (مترجم)

ناشر:
دانشگاه امام حسین (ع)

درباره کتاب:
مقاومت مصالح -جلد1 عنوان کتابی است از جان تی دولف با ترجمه‌ی علیرضا نداف اسکویی که در 416 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاومت مصالح است. از جان تی دولف، کتاب‌های مقاومت مصالح(علوم دانشگاهی)، مقاومت مصالح(دانش نگار)، راهنمای مقاومت مصالح(علوم دانشگاهی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,200 تومــان
موضوعات کتاب
مقاومت مصالح