مقاومت مصالح -جلد 1

گروه مولفان:
فردیناند پیر بیر (نویسنده) | الوود راسل جانستون (نویسنده) | جان تی دولف (نویسنده) | عسگر آجودانی (نویسنده) | علیرضا نداف اسکویی (مترجم) | محمد رضا امام (مترجم)

ناشر:
دانشگاه امام حسین (ع)

درباره کتاب:
مقاومت مصالح -جلد1 عنوان کتابی است از جان تی دولف با ترجمه‌ی علیرضا نداف اسکویی که در 416 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاومت مصالح است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان تی دولف، کتاب‌های مقاومت مصالح(علوم دانشگاهی)، مقاومت مصالح(دانش نگار)، راهنمای مقاومت مصالح(علوم دانشگاهی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,200 تومــان
موضوعات کتاب
مقاومت مصالح