بهینه سازی چند هدفه

گروه مولفان:
احمد ماکوئی (نویسنده) | ساراسادات ترکستانی (نویسنده) | امین سراجیان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
بهینه سازی چند هدفه عنوان کتابی است از احمد ماکوئی که در 312 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تصمیم گیری با معیار های چندگانه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد ماکوئی، کتاب‌های مقدمه ای بر برنامه ریزی تولید(دانش پرور)، روشهای نوین در مدیریت تولید(دانشگاه علم و صنعت ایران)، تکنیک های نوین در تصمیم گیری چند شاخصه(جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.