واژه نامه اقتصادی و برنامه ریزی

گروه مولفان:
غلامعلی فرجادی (نویسنده) | احمد جعفری صمیمی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
واژه نامه اقتصادی و برنامه ریزی عنوان کتابی است از احمد جعفری صمیمی که در 300 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد است. از احمد جعفری صمیمی، کتاب‌های اقتصاد نانو(دانشگاه مازندران)، اقتصاد ریاضی(دانشگاه مازندران)، درآمدی بر تجارت الکترونیک(دانشگاه مازندران)، اقتصاد بخش عمومی 1(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.