واژه نامه اقتصادی و برنامه ریزی

گروه مولفان:
غلامعلی فرجادی (نویسنده) | احمد جعفری صمیمی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
واژه نامه اقتصادی و برنامه ریزی عنوان کتابی است از احمد جعفری صمیمی که در 300 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد جعفری صمیمی، کتاب‌های اقتصاد نانو(دانشگاه مازندران)، اقتصاد ریاضی(دانشگاه مازندران)، درآمدی بر تجارت الکترونیک(دانشگاه مازندران)، اقتصاد بخش عمومی 1(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.