مبانی ژئومورفولوژی

مولف:
محمدرضا اصغری مقدم (نویسنده)

ناشر:
سرا

درباره کتاب:
مبانی ژئومورفولوژی عنوان کتابی است از محمدرضا اصغری مقدم که در 296 صفحه و توسط انتشارات سرا در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زمین شناسی ساختاری است. از محمدرضا اصغری مقدم، کتاب درآمدی بر جایگاه مطالعات عوامل طبیعی در برنامه ریزی روستایی(سرا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,200 تومــان