نگرشی معاصر بر کار آفرینی -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان:
دونالد کوراتکو (نویسنده) | ریچارد ام. هاجتس (نویسنده) | ابراهیم عامل محرابی (مترجم) | محسن تبرائی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
نگرشی معاصر بر کار آفرینی -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از دونالد کوراتکو با ترجمه‌ی ابراهیم عامل محرابی که در 854 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Entrepreneurship: a contemporary approach. 5th ed، c2001. موضوع اصلی این کتاب کارآفرینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از دونالد کوراتکو، کتاب‌های مسیر کارآفرینی(موسسه کتاب مهربان نشر)، کارآفرینی سازمانی(سازمان مدیریت صنعتی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.