آمار اقتصادی بازرگانی

گروه مولفان:
جاناتان کرایر (نویسنده) | جورج کاب (نویسنده) | جفری ویتمر (نویسنده) | فضل الله عزیزی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه شهید چمران اهواز

درباره کتاب:
آمار اقتصادی بازرگانی عنوان کتابی است از جاناتان کرایر با ترجمه‌ی فضل الله عزیزی که در 510 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1383 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از An electronic companion to business statistics. موضوع اصلی این کتاب آمار بازرگانی است. از جاناتان کرایر، کتاب تجزیه و تحلیل سریهای زمانی(دانشگاه فردوسی مشهد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,100 تومــان