نظریه الیگوپولی با شرکتهای چند محصولی

گروه مولفان:
فرنتس سیداروسکی (نویسنده) | کوجی اوکوگوچی (نویسنده) | اردشیر احمدی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه امام حسین (ع)

درباره کتاب:
نظریه الیگوپولی با شرکتهای چند محصولی عنوان کتابی است از فرنتس سیداروسکی با ترجمه‌ی اردشیر احمدی که در 184 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) در سال 1383 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The Theory of oligopoly with Multi - Product firms. موضوع اصلی این کتاب نظریه بازی ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.