اساس ستاره شناسی -جلد 1

گروه مولفان:
مایکل سیدز (نویسنده) | تقی عدالتی (نویسنده) | زهره اشرفی (نویسنده) | فاطمه صالحی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام رضا (ع)

درباره کتاب:
اساس ستاره شناسی -جلد1 عنوان کتابی است از تقی عدالتی که در 360 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام رضا (ع) در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Foundations of astronomy. موضوع اصلی این کتاب نجوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از تقی عدالتی، کتاب‌های اساس ستاره شناسی(دانشگاه امام رضا (ع))، مکانیک کوانتومی دانشگاههای آمریکا(به نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,500 تومــان
موضوعات کتاب
نجوم