توسعه مسکن شهری در ایران (بانگاه به نقش تعاونیهای مسکن)

مولف:
اصغر شکرگزار (نویسنده)

ناشر:
حق شناس

درباره کتاب:
توسعه مسکن شهری در ایران (بانگاه به نقش تعاونیهای مسکن) عنوان کتابی است از اصغر شکرگزار که در 208 صفحه و توسط انتشارات حق شناس در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاست مسکن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.