مواد و فرایندهای تولید -جلد 5

گروه مولفان:
ارنست پل دوگارمو (نویسنده) | تمپل بلک (نویسنده) | رونالد کوسر (نویسنده) | علی حائریان اردکانی (مترجم) | شاهین خدام (مترجم)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
مواد و فرایندهای تولید -جلد5 عنوان کتابی است از تمپل بلک با ترجمه‌ی علی حائریان اردکانی که در 280 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1385 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Materials and processes in manufacturing.. موضوع اصلی این کتاب تولید است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از تمپل بلک، کتاب‌های مواد و فرآیندهای تولید(نما)، مواد و فرآیندهای تولید(نما)، مواد و فرآیندهای تولید(نما)، مواد و فرایندهای تولید(دانشگاه فردوسی مشهد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,700 تومــان