پایدارسازی شیب با زهکشی زیرسطحی

گروه مولفان:
کوین فارستر (نویسنده) | سعید کریمی نسب (مترجم) | آزاده حجت (مترجم)

ناشر:
دانشگاه شهید باهنر (کرمان)

درباره کتاب:
پایدارسازی شیب با زهکشی زیرسطحی عنوان کتابی است از کوین فارستر با ترجمه‌ی آزاده حجت که در 328 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید باهنر (کرمان) در سال 1386 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Subsurface drainage for slope stabilization، c2001.. موضوع اصلی این کتاب خاک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,900 تومــان