طراحی پست های فشارقوی (قابل استفاده کلیه دانشجویان مهندسی برق)

گروه مولفان:
فرخ فتاحی (نویسنده) | جعفر غفوری (نویسنده)

ناشر:
آشینا

درباره کتاب:
طراحی پست های فشارقوی (قابل استفاده کلیه دانشجویان مهندسی برق) عنوان کتابی است از فرخ فتاحی که در 296 صفحه و توسط انتشارات آشینا در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برق نیرو است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.