زبان و ادبیات فارسی (عمومی)

گروه مولفان:
احمد ذاکری (نویسنده) | ماه نظری (نویسنده) | فاطمه حیدری (نویسنده)

ناشر:
سرافراز

درباره کتاب:
زبان و ادبیات فارسی (عمومی) عنوان کتابی است از احمد ذاکری که در 280 صفحه و توسط انتشارات سرافراز در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد ذاکری، کتاب‌های طلایه ی ادب فارسی(سرافراز)، زبان و ادبیات فارسی عمومی(سرافراز)، زبان و ادبیات فارسی(سرافراز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.