واژه نامه محیط زیست (انگلیسی-فارسی)

مولف:
احمد عباس نژاد (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید باهنر (کرمان)

درباره کتاب:
واژه نامه محیط زیست (انگلیسی-فارسی) عنوان کتابی است از احمد عباس نژاد که در 240 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید باهنر (کرمان) در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از احمد عباس نژاد، کتاب خاک شناسی برای زمین شناسان(دانشگاه شهید باهنر (کرمان)) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.