مبانی جنگل داری

مولف:
ایرج حسن زاده ناورودی (نویسنده)

ناشر:
حق شناس

درباره کتاب:
مبانی جنگل داری عنوان کتابی است از ایرج حسن زاده ناورودی که در 248 صفحه و توسط انتشارات حق شناس در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگل و جنگلداری است. از ایرج حسن زاده ناورودی، کتاب مدلسازی و کنترل ربات(آشینا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,500 تومــان
موضوعات کتاب
جنگل و جنگلداری