اصول جریان در مجاری باز -جلد 2

مولف:
محمد محمودیان شوشتری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید چمران اهواز

درباره کتاب:
اصول جریان در مجاری باز -جلد2 عنوان کتابی است از محمد محمودیان شوشتری که در 528 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هیدرولیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد محمودیان شوشتری، کتاب‌های اصول جریان در مجاری باز(دانشگاه شهید چمران اهواز)، مهندسی هیدرولیک جزر و مد(دانشگاه شهید چمران اهواز)، هیدرولیک آب های زیر زمینی(دانشگاه شهید چمران اهواز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان