اصول جریان در مجاری باز -جلد 2

مولف:
محمد محمودیان شوشتری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شهید چمران اهواز

درباره کتاب:
اصول جریان در مجاری باز -جلد2 عنوان کتابی است از محمد محمودیان شوشتری که در 528 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هیدرولیک است. از محمد محمودیان شوشتری، کتاب‌های اصول جریان در مجاری باز(دانشگاه شهید چمران اهواز)، مهندسی هیدرولیک جزر و مد(دانشگاه شهید چمران اهواز)، هیدرولیک آب های زیر زمینی(دانشگاه شهید چمران اهواز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان