مقدمه ای بر طراحی بهین

گروه مولفان:
جاسبیر اس آرورا (نویسنده) | محمدحسین ابوالبشری (مترجم)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
مقدمه ای بر طراحی بهین عنوان کتابی است از جاسبیر اس آرورا با ترجمه‌ی محمدحسین ابوالبشری که در 468 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1378 به چاپ رسیده است. از جاسبیر اس آرورا، کتاب‌های مقدمه ای بر طراحی بهینه در مهندسی(سروش دانش)، مقدمه ای بر طراحی بهین(دانشگاه فردوسی مشهد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان