مقدمه ای بر طراحی بهین

گروه مولفان:
جاسبیر اس آرورا (نویسنده) | محمدحسین ابوالبشری (مترجم)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
مقدمه ای بر طراحی بهین عنوان کتابی است از جاسبیر اس آرورا با ترجمه‌ی محمدحسین ابوالبشری که در 468 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1378 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جاسبیر اس آرورا، کتاب‌های مقدمه ای بر طراحی بهینه در مهندسی(سروش دانش)، مقدمه ای بر طراحی بهین(دانشگاه فردوسی مشهد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان