مقدمه ای بر شناخت (زمین در فضا)

مولف:
کریم سلیمانی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
مقدمه ای بر شناخت (زمین در فضا) عنوان کتابی است از کریم سلیمانی که در 200 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جغرافیای نجومی است. از کریم سلیمانی، کتاب رودخانه ها(دانشگاه مازندران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,000 تومــان