فرهنگ عربی فارسی یوسفی -جلد 4

مولف:
حسین یوسفی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
فرهنگ عربی فارسی یوسفی -جلد4 عنوان کتابی است از حسین یوسفی که در 1128 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. از حسین یوسفی، کتاب‌های این صفرهای دوست داشتنی(افق)، هوا را از من بگیر، قدرت را نه(افق)، فوکو(افق)، فرهنگ عربی به فارسی یوسفی(دانشگاه مازندران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان