فرهنگ عربی فارسی یوسفی -جلد 5

مولف:
حسین یوسفی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مازندران

درباره کتاب:
فرهنگ عربی فارسی یوسفی -جلد5 عنوان کتابی است از حسین یوسفی که در 1202 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مازندران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین یوسفی، کتاب‌های این صفرهای دوست داشتنی(افق)، هوا را از من بگیر، قدرت را نه(افق)، فوکو(افق)، فرهنگ عربی به فارسی یوسفی(دانشگاه مازندران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان