آنالیز و کنترل خطا و خطر از دیدگاه قابلیت اطمینان و ایمنی (تئوری، عملی)

مولف:
صادق فاضل (نویسنده)

ناشر:
سرونگار

درباره کتاب:
آنالیز و کنترل خطا و خطر از دیدگاه قابلیت اطمینان و ایمنی (تئوری، عملی) عنوان کتابی است از صادق فاضل که در 468 صفحه و توسط انتشارات سرونگار در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خطرسنجی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,500 تومــان