طراحی اجزاء ماشین؛ اتصالات -جلد 2

گروه مولفان:
مهدی اخلاقی (نویسنده) | محسن خواجه زاده (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
طراحی اجزاء ماشین؛ اتصالات -جلد2 عنوان کتابی است از مهدی اخلاقی که در 345 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ماشین آلات است. از مهدی اخلاقی، کتاب‌های طراحی اجزاء ماشین(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، طراحی اجزای ماشین(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، طراحی اجزاء ماشین(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان