مرجع و راهنمای نرم افزارALGOR (supersap ALGORتحلیل و طراحی سازه ها و قطعات صنعتی به روش المان محدود)

مولف:
علیرضا جان نثاری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
مرجع و راهنمای نرم افزارALGOR (supersap ALGORتحلیل و طراحی سازه ها و قطعات صنعتی به روش المان محدود) عنوان کتابی است از علیرضا جان نثاری که در 478 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1378 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روش المان های محدود است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,000 تومــان