الاستیسیته مهندسی (کاربردها و مسایل)

گروه مولفان:
یوسف طرازجمشیدی (نویسنده) | منوچهر صالحی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
الاستیسیته مهندسی (کاربردها و مسایل) عنوان کتابی است از منوچهر صالحی که در 331 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ارتجاع (فیزیک) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منوچهر صالحی، کتاب‌های تئوری و مسایل مکانیک محیط های پیوسته(جاودان خرد)، مکانیک و مواد مرکب(عابد)، الگوریتم های ژنتیک(عابد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.