طرح و محاسبه سازه های بتن مسلح

مولف:
علیرضا رهایی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
طرح و محاسبه سازه های بتن مسلح عنوان کتابی است از علیرضا رهایی که در 730 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساز ه های بتنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا رهایی، کتاب‌های ارزیابی مقاومت و روشهای ایمن سازی سازه های بتنی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، طراحی و محاسبه سازه های بتن مسلح(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، بررسی عملکرد، آسیب پذیری و بهسازی پل ها(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
19,000 تومــان