آیین نامه لید (مرجعی برای امتیازدهی زیست محیطی ساختمان های سبز)

گروه مولفان:
رضا مکنون (نویسنده) | مرتضی نیک روان (مترجم) | آرمینه عزیزی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
آیین نامه لید (مرجعی برای امتیازدهی زیست محیطی ساختمان های سبز) عنوان کتابی است از رضا مکنون با ترجمه‌ی آرمینه عزیزی که در 142 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Leed 2009 for new construction and major renovations، 2008.. موضوع اصلی این کتاب مهندسی محیط زیست است. از رضا مکنون، کتاب آلودگی صوتی هواپیما در محیط زیست(دانشگاه صنعتی امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان