برهمکنش لیزر- بافت

گروه مولفان:
مارکوف نیمز (نویسنده) | پرویز پروین (مترجم) | نیلوفر هاشمی (مترجم) | بابک ژاله (مترجم) | زهرا زمانی پور (مترجم)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
برهمکنش لیزر- بافت عنوان کتابی است از مارکوف نیمز با ترجمه‌ی زهرا زمانی پور که در 440 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Laser-tissue interactions: fundamentals and applications. موضوع اصلی این کتاب لیزر در پزشکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.