کنترل حرکت در انسان

گروه مولفان:
فرزاد توحیدخواه (نویسنده) | یگانه محمد علی مرغی (نویسنده) | نسیم لحیم گرزاده (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
کنترل حرکت در انسان عنوان کتابی است از فرزاد توحیدخواه که در 510 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حرکت بدن انسان است. از فرزاد توحیدخواه، کتاب کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.