برنامه نویسی با پاسکال (به همراه 148 برنامه اجرا شده پاسکال)

گروه مولفان:
جنوا بلفورد (نویسنده) | چونگ لائونگ لیو (نویسنده) | حسین ابراهیم زاده قلزم (مترجم)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
برنامه نویسی با پاسکال (به همراه 148 برنامه اجرا شده پاسکال) عنوان کتابی است از جنوا بلفورد با ترجمه‌ی حسین ابراهیم زاده قلزم که در 600 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1384 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Pascal. موضوع اصلی این کتاب برنامه نویسی ساختار یافته است.