بررسی سیستم های قدرت (1)

گروه مولفان:
حسین عسکریان ابیانه (نویسنده) | حسین ترکمن (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
بررسی سیستم های قدرت (1) عنوان کتابی است از حسین عسکریان ابیانه که در 306 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برق نیرو است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین عسکریان ابیانه، کتاب‌های تشریح نکات و حل نمونه مسائل حفاظت و رله(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، حفاظت پیشرفته در سیستم های قدرت(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، حفاظت و رله ها(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.